• Văn hóa > Thư viện

Chỉ dẫn trích dẫn - ứng dụng quan trọng của trắc lượng thư mục

Chỉ dẫn trích dẫn (citation index - CI) là chỉ dẫn của các trích dẫn giữa các tài liệu khoa học, cho biết một tài liệu được trích dẫn bao nhiêu lần bởi những tài liệu nào. Bài viết phân tích khái niệm trắc lượng thư mục, chỉ dẫn trích dẫn, ý nghĩa của chỉ dẫn trích dẫn; giới thiệu mô hình thiết kế một chỉ dẫn trích dẫn dưới góc độ lịch sử, cách tiếp cận hiện đại và mô tả mô hình thực tế thông qua cơ sở dữ liệu (CSDL) trích dẫn Scopus; liên hệ với thư viện đại học Việt Nam và đề xuất xây dựng các CSDL trên cơ sở ứng dụng trắc lượng thư mục dưới dạng chỉ dẫn trích dẫn.

Xúc tiến hỗn hợp và phương tiện truyền thông thư viện

Xúc tiến hỗn hợp là công cụ quan trọng của marketing hỗn hợp, bên cạnh việc hỗ trợ đắc lực cho các chiến lược marketing hỗn hợp khác, còn giúp người dùng tin (NDT) nhận biết về các sản phẩm và dịch vụ của thư viện, có ấn tượng tốt và dẫn tới việc thực sự sử dụng các sản phẩm và dịch vụ. Một số công cụ xúc tiến hỗn hợp phổ biến được các thư viện sử dụng gồm: quảng cáo, marketing trực tiếp và quan hệ công chúng. Để tổ chức hoạt động xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả, thư viện cần nắm bắt các phương tiện truyền thông để truyền đạt nội dung, thông điệp tới NDT, giúp NDT có thể tiếp nhận thông tin từ thư viện về các sản phẩm thư viện mà họ có nhu cầu. Một số phương tiện truyền thông thư viện phổ biến là trang web, mạng xã hội, thư điện tử, sự kiện và không gian thư viện.

Nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế không gian thư viện đại học

Sự phát triển của công nghệ thông tin trong lĩnh vực thông tin - thư viện (TTTV) đang dần làm thay đổi các mô hình tổ chức và hoạt động của các thư viện, biến thư viện truyền thống thành thư viện hiện đại, thư viện điện tử. Việc tổ chức không gian thư viện là yếu tố quan trọng, tạo nên đặc thù riêng của từng thư viện, góp phần dung hòa giữa thư viện điện tử với thư viện truyền thống. Bài viết trình bày khái niệm không gian thư viện trường đại học, các nguyên tắc thiết kế nói chung và theo góc nhìn của kiến trúc nói riêng; phân tích các tiêu chuẩn thiết kế không gian thư viện đại học trên thế giới và ở Việt Nam; các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế thư viện dành riêng cho người khuyết tật.

Tầm quan trọng và xu hướng của không gian thư viện đại học

Không gian thư viện tác động qua lại đến phương pháp giảng dạy của cơ sở giáo dục đại học. Các thư viện đại học tổ chức lại không gian thư viện hoặc xây dựng thư viện mới phải dựa trên yêu cầu của hoạt động giảng dạy và phương pháp học tập của sinh viên theo từng giai đoạn cụ thể. Cùng với việc khan hiếm thông tin rồi bùng nổ thông tin đã thúc đẩy việc hình thành và chuyển đổi các mô hình thiết kế không gian thư viện trong lịch sử. Trong mỗi giai đoạn người làm thư viện cần xác định lại các tòa nhà và không gian của thư viện đại học để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người sử dụng (NSD).

Chia sẻ tài nguyên thông tin và dịch vụ thư viện trong khuôn khổ pháp luật về quyền tác giả

Hợp tác, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và dịch vụ giữa các thư viện, đặc biệt là thư viện đại học góp phần đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ người sử dụng tiếp cận đến nhiều nguồn tài nguyên thông tin khác nhau mà bản thân một thư viện không thể đáp ứng. Bài viết trình bày hoạt động chia sẻ tài nguyên thông tin và dịch vụ thư viện (DVTV) trong các thư viện đại học dựa trên những quy định về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

Đặc điểm văn hóa đọc của sinh viên

Trong xã hội thông tin, kinh tế tri thức, văn hóa đọc ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển của xã hội nói chung. Những năm gần đây, ngày Sách Việt Nam (21-4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4) luôn là thời điểm để tôn vinh giá trị của sách, văn hóa đọc và sự đóng góp của các tác giả đối với sự ra đời của những tác phẩm bất hủ. Văn hóa đọc đối với sinh viên có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, sự đổi mới về phương pháp giảng dạy và học tập. Vì vậy, việc xác định những đặc điểm cơ bản trong văn hóa đọc của sinh viên có ý nghĩa rất lớn, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng văn hóa đọc của sinh viên, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong thời gian tới.

Các chính sách bảo đảm quyền tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân trong Luật Thư viện năm 2019

Luật Thư viện số 46/2019 được Quốc hội thông qua ngày 21-11-2019 đã mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của sự nghiệp thư viện Việt Nam. Bài viết nêu ra các chính sách được thể chế hóa nhằm bảo đảm quyền tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân; nghiên cứu dự báo những tác động của các chính sách này góp phần đẩy mạnh việc thực thi các chính sách của Luật Thư viện trong thời gian tới.

Xây dựng kế hoạch marketing thư viện

Kế hoạch marketing là công cụ quan trọng giúp cho thư viện điều hành hoạt động marketing, góp phần tìm ra các giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng tin. Một kế hoạch marketing thường gồm 7 phần: tóm lược; tình hình marketing hiện tại; mục tiêu, định hướng chiến lược; nội dung marketing hỗn hợp; chương trình hành động; phân tích tài chính và kiểm tra. Để việc lập kế hoạch marketing có chất lượng cần lưu ý tới việc xây dựng đội ngũ tham gia lập kế hoạch và việc sử dụng các công cụ đánh giá.

Đại dịch COVID-19 và những thách thức đặt ra đối với ngành Thư viện

Ngày 30-3-2020 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn dân chung sức để chiến thắng đại dịch COVID – 19: “Toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch”, “hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” (1).

Số hóa toàn văn nguồn tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và ảnh hưởng của mạng thông tin toàn cầu, việc quản lý, cung cấp thông tin của các thư viện ngày càng có vai trò quan trọng trong các trường đại học. Để đảm đương tốt vai trò của mình, cũng như đáp ứng nhu cầu của giảng viên, học viên, sinh viên trong việc tìm kiếm và sử dụng các tài liệu học tập và nghiên cứu, thư viện cần tiến hành số hóa toàn văn tài liệu nội sinh.