• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Ngọc Hồi là huyện miền núi vùng cao, biên giới của tỉnh Kon Tum, có chung đường biên giới với huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri, Campuchia và huyện Phu Vông, tỉnh Attapu (Lào). Toàn huyện có 7 xã và 1 thị trấn (5 xã biên giới), 68 thôn, tổ dân phố với 17 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 3 dân tộc thiểu số tại chỗ là Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Brâu.

Tự hào là con Rồng, cháu Tiên

Qua lăng kính văn hóa – lịch sử đất nước Việt Nam có nét uốn lượn của một con Rồng. Chẳng hạn, đầu Rồng chính là miền Bắc với con mắt là Thủ đô Hà Nội (vùng Thăng Long xưa); râu Rồng chính là là địa danh Long Tu (Quảng Ninh) và miệng Rồng là địa danh núi Hàm Rồng (Thanh Hóa). Thân của con Rồng là dải đất miền Trung với nét uốn lượn mềm mại được điểm tô bởi các địa danh như Long Cốt (Quảng Ngãi) và cả huyền thoại về vùng đất Tây Nguyên, nơi máu Rồng nhuộm đỏ và tạo nên sự trù phú cho các dân tộc sinh sống nơi đây. Cuối cùng, đuôi Rồng chính là dòng sông chín nhánh Cửu Long tuôn trào như con Rồng đang đạp sóng gió ở biển Đông và khát vọng bay ra biển lớn của dân tộc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá, ngọn đuốc soi đường cho nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động cách mạng thực tiễn vĩ đại, nhà tổ chức kiệt xuất, đồng thời là nhà lý luận, nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam. Nét đặc sắc ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là lý luận nhưng không giáo điều, sách vở, trái lại, luôn gắn bó chặt chẽ, nhuần nhuyễn với thực tiễn; lý luận mà không cao xa, cầu kỳ, trái lại, rất mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, thiết thực. Nói cách khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh, đồng thời là một nhà thực tiễn giàu lý luận khoa học. Ở Người có sự thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam, cốt nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất, vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để tự tìm ra những chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, từng thời kỳ cụ thể và cả những vấn đề cụ thể của Việt Nam chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở.

Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

Đường sách thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã hoàn thiện và chính thức khánh thành, khai thác vào ngày 22/12/2023. Đường sách tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với vị trí thuận lợi, nơi có nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các trường THPT, THCS và Tiểu học trên địa bàn. Việc hình thành và tổ chức các hoạt động của Đường sách tại đây được người dân đồng tình, hưởng ứng thông qua các buổi tiếp xúc trực tiếp giới thiệu mô hình hoạt động của Đường sách.

Hòa Bình: Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 2742/QĐ-UBND, về ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 513,211 tỷ đồng bao gồm: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương và ngân sách T.Ư hỗ trợ: 500 tỷ đồng; Nguồn vốn chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hóa: 13,211tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030.

Chấn hưng văn hóa - Động lực để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh phát triển bền vững đất nước

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của dân tộc, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa có vai trò quan trọng, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, khi đất nước đứng trước những dấu mốc quan trọng, cần những động lực mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình phát triển, việc chấn hưng văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Xuất bản đa nền tảng để hướng đến hàng triệu bạn đọc là xu thế tất yếu của ngành xuất bản Việt Nam

Những năm gần đây, xuất bản kỹ thuật số đang thu hút được sự quan tâm của ngành Xuất bản Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây được xem là ngành công nghiệp dịch vụ mới nổi, phát triển trên nền tảng công nghệ máy tính và công nghệ số tích hợp đa nền tảng, liên kết cơ sở dữ liệu từ nhiều ngành truyền thông khác nhau - xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được Bộ VHTTDL phát động và triển khai sâu rộng trong toàn quốc. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế công tác xây dựng môi trường văn hóa đang ngày phát triển và đi vào chiều sâu, các phong trào, hoạt động diễn ra hết sức sôi động, rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.