Tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện

Ngày 11-6-2024, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1564/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện với chủ đề “Chuyển dạng tài liệu dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in”.

Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện theo hai khu vực: Tập huấn khu vực miền Bắc thời gian 2 ngày (trong tháng 7-2024) tại tỉnh Thanh Hóa; tập huấn khu vực miền Nam thời gian 2 ngày (trong tháng 8-2024) tại tỉnh Kiên Giang.

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động và dịch vụ thư viện, công tác phục vụ người khuyết tật chữ in; nâng cao trình độ, kỹ năng tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện cho người khuyết tật chữ in; phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách cho người khuyết tật chữ in.

Nội dung tập huấn gồm:

Phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động và dịch vụ thư viện, công tác phục vụ người khuyết tật chữ in và các văn bản liên quan khác; một số định hướng đối với thư viện trong công tác phục vụ người khuyết tật chữ in.

Quy trình chuyển dạng sách sang định dạng Epub: Giới thiệu Epub và các phần mềm đọc file Epub; Thực hành sử dụng ứng dụng đọc Epub trên điện thoại và máy tính; Quy trình sản xuất sách ở định dạng Epub; Scan sách in và cách chuyển từ bản scan sang Word; Cách điều chỉnh từ bản Word thành bản dễ tiếp cận; Cách chuyển một chương/một phần sách từ file scanned PDF sang bản dễ tiếp cận; Sử dụng công cụ chuyển từ bản dễ tiếp cận trên Word sang Epub; Gắn giọng đọc AI...

Quy trình chuyển dạng sách sang định dạng sách nói kỹ thuật số: Giới thiệu sách nói kỹ thuật số, các phần mềm xử lý sách nói kỹ thuật số, các ứng dụng và máy đọc Victor, Plextor, máy tính cá nhân; Quy trình sản xuất sách nói kỹ thuật số; Lựa chọn thiết bị, chuẩn bị bản thảo, ghi âm, chỉnh sửa âm thanh, hoàn chỉnh bản ghi âm.

THANH DANH

;